Minder toeristen

In het derde kwartaal van 2001 maakten in totaal 8,2 miljoen gasten gebruik van Nederlandse logiesaccommodaties. Dat zijn er 285 duizend minder vergeleken met het derde kwartaal van 2000, wat neerkomt op een daling met 3,4 procent. In het tweede kwartaal van 2001 was al sprake van een daling met 3,1 procent.

Gasten in hotels, 2001

0928g1.gif (6767 bytes)

Azië, VS en Nederland

Het aantal hotelgasten en - overnachtingen is in september 2001 mede door de aanslagen in de VS sterker gedaald dan in de voorafgaande maanden. Opvallend is de sterke daling van de bezoekers uit Azië. Die daling is zo opmerkelijk, omdat in de maanden juli en augustus nog sprake was van een stijging van de bezoekersaantallen uit die regio. Ook het aantal bezoekers uit de Verenigde Staten daalde in september 2001 meer dan in juli en augustus. Toch lag die daling in lijn met de ontwikkeling van het aantal Nederlandse bezoekers.

Gasten in logiesaccommodaties, 3e kwartaal 2001

0928g2.gif (5671 bytes)

Snel herstel toerisme in MKZ-gebieden

De daling van de bezoekersaantallen is niet gelijk over Nederland verspreid. In het tweede kwartaal van 2001 daalde het aantal gasten in de gebieden waar in het voorjaar van 2001 Mond- en Klauwzeer heerste. In het derde kwartaal van 2001 kwamen daar juist 2,7 procent meer gasten dan in het derde kwartaal van 2000, terwijl voor de rest van Nederland een daling kon worden genoteerd van 3,8 procent.

Wel bleven de toeristen in de MKZ-gebieden iets korter (0,2 procent minder overnachtingen), maar ook dat steekt gunstig af bij de 3,5 procent daling in de rest van Nederland. In de zomer hebben met name meer Duitsers de MKZ-gebieden bezocht.

Vincent van Polanen Petel

Bron: StatLine