Geld vergaren door sparen

Het traditionele sparen heeft in 2001 sterk aan populariteit gewonnen. De Nederlandse huishoudens maakten per saldo 15,3 miljard euro over naar spaarrekeningen. Dit is 17 maal zoveel als in 2000 en drie maal zoveel als in 1999 en 1998. Inclusief bijgeschreven rente bedragen de besparingen in 2001 18,2 miljard euro.

Spaargelden

0929g1.gif (4723 bytes)

Sterkste groei in januari 2001

In januari 2001 groeide de omvang van de spaargelden het sterkst. In die maand nam het spaarsaldo toe met 2,8 miljard euro; inclusief bijgeschreven rente was dat 3,3 miljard euro. Veel vermogensgroeifondsen en vergelijkbare geldmarktfondsen werden in deze maand omgezet in spaarrekeningen, wat terug te voeren is op het nieuwe belastingstelsel per 1 januari 2001. In de overige maanden stegen de spaarsaldi met gemiddeld 1,1 miljard euro.

Spaarsaldo van particulieren

0929g2.gif (5588 bytes)

Op de bank

De groeiende populariteit van het sparen heeft fiscale en economische oorzaken. Die hebben er toe geleid dat eind december 2001 het totale tegoed op spaarrekeningen 152,5 miljard euro bedroeg. Dit komt neer op een groei met een kwart sinds eind 1998.

Het aantal spaarrekeningen ligt eind 2001 op 26,4 miljoen. Dit is 4,5 procent meer dan een jaar eerder. De stijging komt vooral door een toename met 4,9 procent van het aantal spaarrekeningen tot 20,8 miljoen. Het aantal spaarrekeningen met een vaste termijn groeide met 3,4 procent tot 5,6 miljoen Het gemiddelde bedrag per spaarrekening kwam eind december 2001 uit op 5,8 duizend euro. Dit is ten opzichte van 2000 een toename met 8,7 procent.

Jan Ramaker

Bron: StatLine