Ouderlijk gezin drukt stempel op relaties jongeren

Volwassenen van wie de ouders het slecht met elkaar konden vinden, verbreken relatief vaak een relatie. Of de ouders daadwerkelijk gescheiden zijn, maakt niet veel uit.

Meerderjarigen (18-52 jaar) naar beëindigen samenwonen of huwelijk

0923g1.gif (4762 bytes)

Uit elkaar gaan en de relatie van de ouders

Volwassenen afkomstig uit ruziënde twee-oudergezinnen beëindigden vaker een relatie dan volwassenen uit gezinnen waarin de ouders zelden of nooit conflicten hadden. Hun kans om bij ongehuwd samenwonen uit elkaar te gaan is ruim twee keer zo groot. Voor gehuwden worden verhoudingsgewijs even grote verschillen gevonden.

Het verbreken van een samenwoon- of huwelijksrelatie komt onder volwassenen met gescheiden ouders even vaak voor als onder volwassenen die de relatie tussen hun gehuwde ouders slecht vonden. De afwezigheid van harmonieuze relaties van de ouders tijdens het verblijf in het ouderlijk gezin lijkt dus invloed te hebben op de relaties die mensen als volwassene aangaan. Of de ouders wel of niet uit elkaar gaan, maakt dan weinig uit.

 Relatie ouders meerderjarigen, naar geboorteperiode

0923g2.gif (5295 bytes)

Kinderen over de relatie tussen hun ouders

Doordat het aantal echtscheidingen is toegenomen, hebben steeds meer kinderen in hun jeugd een echtscheiding meegemaakt. Dit aantal is toegenomen van vier procent voor mensen geboren in de periode 1945-1949 tot 17 procent voor mensen geboren in de jaren zeventig. Dit betekent dat een op de zes minderjarige kinderen tegenwoordig een echtscheiding meemaakt.

Het aandeel dat geen echtscheiding meemaakte, maar de relatie tussen de ouders niet goed vond, is gedaald. Een kwart van degenen die zijn geboren in de periode 1945-1949 vond de relatie tussen de ouders niet goed. Voor personen die in de jaren zeventig zijn geboren, bedroeg dit aandeel ruim 15 procent. Deze afname is ongeveer even groot als de toename van eenoudergezinnen die ontstaan zijn door echtscheiding.

De toename van het aantal echtscheidingen heeft blijkbaar niet te maken met slechtere relaties tussen getrouwde partners. Het komt doordat het gewoner geworden is om te scheiden wanneer de relatie niet goed is. Het aandeel kinderen dat de relatie tussen de ouders goed vond, is in de loop der tijd vrijwel gelijk gebleven.

Arie de Graaf

Bron: Maandstatistiek van de bevolking, januari 2001