Meer gemeentelijke heffingen in Flevoland

In 2002 stijgt de opbrengst van de gemeentelijke heffingen in de provincie Flevoland harder dan in andere provincies. In vergelijking met 2001 neemt de opbrengst van de heffingen in alle gemeenten in Flevoland samen toe met 12,3 procent tot 361 miljoen euro.

Begrote opbrengsten van gemeentelijke heffingen

Begrote opbrengsten van gemeentelijke heffingen

Deze stijging komt vooral door de groei van de bevolking, waardoor de economische activiteiten groeien evenals de overheidsuitgaven. Het aantal inwoners in Flevoland neemt toe met maar liefst 4,4 procent. In de andere provincies groeit het aantal inwoners met nul tot een procent. Alleen de provincie Utrecht komt - dankzij een grenswijziging - met 1,9 procent meer inwoners enigszins in de buurt van Flevoland

De sterkste opbrengstgroei in Flevoland geldt niet alleen in absolute bedragen. Ook gemiddeld per inwoner is dat het geval. Burgers en bedrijven gaan in Flevoland gemiddeld 23 euro per inwoner meer betalen aan gemeentelijke heffingen, een toename van 7,7 procent. De gemiddelde opbrengst van de deze gemeenten komt daarmee uit op 322 euro per inwoner. Dat is nog wel onder het Nederlandse gemiddelde van 351 euro per inwoner.

Ed Verburg

Bron: StatLine