Gezocht: partner om mee samen te wonen

Steeds meer mensen wonen alleen. Bij de overgrote meerderheid van de jongeren is het alleenwonen een tijdelijke fase voordat ze met een partner gaan samenwonen. De meeste jonge alleenstaanden zoeken dan ook een partner om mee samen te wonen.

Alleenstaanden

Alleenstaanden

Negen van de tien twintigers willen samenwonen

Op 1 januari 2001 woonden bijna een half miljoen twintigers alleen. Dit aantal is de laatste vijf jaar licht gedaald omdat het totale aantal twintigers is teruggelopen als gevolg van de lage geboortecijfers eind jaren zeventig. Verreweg de meeste alleenstaande twintigers (bijna negentig procent) willen in de toekomst gaan samenwonen. Slechts tien procent zegt dat ze alleen willen blijven wonen.

Dertig- en veertigplussers: steeds meer alleen

Ruim vierhonderdduizend dertigers wonen alleen. Dat zijn er ruim tien procent meer dan vijf jaar geleden. Van de alleenstaande dertigers heeft de helft al eens samengewoond. De meerderheid van de singles van in de dertig wil (weer) gaan samenwonen. Slechts een op de vijf geeft er de voorkeur aan om alleen te blijven.

Van de veertigers die alleenwonen - ruim een kwart miljoen - heeft tweederde een relatie gehad. Minder dan de helft (veertig procent) gaat ervan uit dat ze in de toekomst nog met een partner zullen gaan samenwonen. Eveneens veertig procent heeft een relatie of wenst nog een relatie te krijgen, maar wil niet meer samenwonen. De overige twintig procent wil geen relatie meer.

Joop de Beer

Bron: StatLine