Landbouw gebruikt minder chemische bestrijdingsmiddelen

Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw is tussen 1995 en 2000 van bijna 6,0 miljoen kilo tot ruim 5,3 miljoen kilo gedaald. Dit is een daling van tien procent. De daling is voornamelijk toe te schrijven aan de vermindering in het gebruik per hectare. De hoeveelheid actieve stof die akkerbouwers en tuinders per hectare gebruiken is in 2000 6,6 kg. In 1995 lag dit nog op 7,4 kg per hectare.

Gebruik chemische bestrijdingsmiddelen

0895g1.gif (4917 bytes)

Daling in akkerbouw en fruitteelt

De meest uitgesproken daling tussen 1995 en 2000 is opgetreden in de akkerbouw en fruitteelt. De akkerbouw is jaarlijks goed voor zeventig procent van het totale gebruik. De daling in deze sector is voor de helft toe te schrijven aan een verminderd gebruik bij snijmaïs. De aardappelenteelt die verantwoordelijk is voor een groot deel (43 procent) van het gebruik in de akkerbouw neemt 37 procent van de daling voor zijn rekening.

De afname in de fruitteelt is vooral toe te schrijven aan een verminderd gebruik van schimmelbestrijdingsmiddelen in de appelen- en perenteelt.

Chemische bestrijdingsmiddelen per ha

0895g2.gif (5623 bytes)

Toename in bloembollen en -knollenteelt

In de bloembollen en -knollenteelt, maar ook in de teelt van groenten open grond is sprake van een toename van het bestrijdingsmiddelengebruik. Het totale gebruik in de bloembollen en -knollenteelt is vooral toegenomen door een sterke uitbreiding van de oppervlakte lelies.
De teelt van lelies gaat gepaard met een zeer hoog gebruik per hectare. Het gebruik per hectare in de bloembollenteelt is daardoor, alle inspanning ten spijt om het gebruik te verminderen, al vele jaren veruit het hoogst.

Het gebruik per hectare in de teelt van groenten open grond is tussen 1995 en 2000 met name toegenomen door een sterk gestegen gebruik per hectare bij de teelt van spruitkool.

Gebruik enkele groepen bestrijdingsmiddelen

0895g3.gif (4828 bytes)

Insecten-, schimmel- en onkruidbestrijdingsmiddelen

Het gebruik van insectenbestrijdingsmiddelen is tussen 1995 en 2000 met ongeveer de helft verminderd en dat van onkruidbestrijdingsmiddelen met ongeveer 16 procent. Deze daling wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de inzet van moderne middelen, waarvan minder actieve stof nodig is. Bij de onkruidbestrijding speelt ook de toenemende mechanisatie hiervan een rol. Het gebruik van schimmelbestrijdingsmiddelen is in de genoemde periode licht toegenomen.

Tom Loorij