Herstel vleermuizen zet door

Het aantal vleermuizen in Nederland is de afgelopen tien jaar toegenomen. Het gaat goed met alle zeven soorten vleermuizen, waarvan de ontwikkeling al langere tijd wordt gevolgd. Over veel andere soorten vleermuizen die overwinteren in spouwmuren van gebouwen in steden of in holle bomen is weinig bekend. Deze soorten worden niet geteld.

Vleermuizen in winterverblijven (1990 = 100)

0894g1.gif (5481 bytes)

Halverwege vorige eeuw was het slecht gesteld met de meeste soorten vleermuizen in Nederland. Enkele soorten zijn zelfs geheel verdwenen. Voor deze achteruitgang is een aantal oorzaken aan te wijzen: het gebruik van insecticiden in de landbouw, het kappen van houtwallen, waardoor de vleermuizen zich niet goed meer konden oriënteren en het dichtmaken van zomer- en winterverblijven of verstoring daarvan.

De toename van een enkele soort (de watervleermuis) begon al in de jaren vijftig. De andere soorten hebben zich sinds het midden van de jaren tachtig hersteld. De vale vleermuis wijkt enigszins af van dit algemene beeld, omdat het aantal van deze soort in de laatste vijf jaar stabiliseert. Meervleermuizen overwinteren voor een deel in stedelijke gebieden. Het is onbekend of de meervleermuis hier eveneens toeneemt.

De toename van vleermuispopulaties is mede het gevolg van beschermingsmaatregelen in overwinteringsverblijven.

Ben Daemen (CBS) , Marcel Straver (CBS) en Vilmar Dijkstra (VZZ)