Minder mannen en jongeren vakbondslid

Het aantal vakbondsleden is in twee jaar tijd met 17 duizend afgenomen. In maart 2001 waren nog 1,9 miljoen mensen lid van een vakbond. Steeds minder mannen en jongeren zijn vakbondslid. Het aantal vrouwelijke leden daarentegen neemt wel toe. Sinds 1999 is de daling van het aantal mannelijke vakbondsleden (39 duizend) bijna twee maal zo groot als de stijging bij de vrouwen (22 duizend).

Vakbondsleden

0880g1.gif (5305 bytes)

Minder jongeren, meer vrouwen en ouderen

Vergeleken met 1999 zijn er in 2001 minder jongeren vakbondslid: vierduizend mannen en tweeduizend vrouwen. Per saldo is het totaal aantal personen in de leeftijdsgroep van 25-64 jaar met achttienduizend afgenomen: veertigduizend minder mannen en 22 duizend meer vrouwen. Het aantal georganiseerden van 65 jaar en ouder is sinds 1999 gestegen met zeven duizend.

Vakbondsleden naar leeftijd

0880g2.gif (6627 bytes)

Door deze ontwikkelingen is het aandeel van vrouwen in het ledenbestand van de vakbeweging toegenomen. Daarmee is ook de ondervertegenwoordiging van vrouwen verder verminderd. In 1981 bedroeg het aandeel slechts veertien procent. Twintig jaar later is het verdubbeld tot 28 procent

In vergelijking met twintig jaar geleden is ook de vergrijzing in de vakbeweging aanzienlijk toegenomen. In 1981 was het aandeel van jongeren in de vakbeweging nog veertien procent. Inmiddels is dat gedaald tot zes procent.

Rob Kuijpers