Toename aantal faillissementen houdt aan

In de eerste negen maanden van 2001 zijn meer dan 4 250 faillissementen uitgesproken. Dit is een toename van 34 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Hiermee houdt de stijging aan die sinds medio 1999 zichtbaar is.

Uitgesproken faillissementen, per kwartaal

0871g0.gif (3699 bytes)

Failliet na kort bestaan

Het aantal faillissementen bij particulieren zonder eenmanszaak bedraagt in de eerste negen maanden van dit jaar 1 075. Dit is 73 procent hoger dan in de vergelijkbare periode van vorig jaar. De toename is deels een gevolg van de omzetting van schuldsaneringsregelingen in faillissementen.

Het aantal faillissementen bij bedrijven en instellingen is met bijna een kwart toegenomen. Dat is met name zichtbaar bij de vennootschappen: van 1851 naar 2416 (+31 procent). Bij de eenmanszaken is de stijging met zes procent relatief gering.

Uitgesproken faillissementen eenmanszaken, naar bestaansduur

0871g1.gif (3883 bytes)

Bijna de helft van de gefailleerde ondernemingen heeft, voor zover bekend, een bestaansduur korter dan vijf jaar. De meeste bankroete eenmanszaken, meer dan zes van de tien, hebben een bestaansduur korter dan vijf jaar. Vier van de tien failliete vennootschappen bestaan korter dan vijf jaar.

Uitgesproken faillissementen vennootschappen, naar bestaansduur

0871g2.gif (4620 bytes)

Verschillen in bedrijfstakken

In de meeste bedrijfstakken is sprake van een stijging van het aantal faillissementen. Uitschieters zijn de bedrijfstakken Financiële instellingen, verhuur en zakelijke dienstverlening (+45 procent) en de Bouwnijverheid (+34%).

Bill Swaager