Meisjes nog steeds eerder uit huis

Meisjes gaan nog steeds beduidend eerder uit huis dan jongens. De meeste jonge vrouwen vertrekken rond hun twintigste, de meeste jonge mannen twee jaar later. Op dertigjarige leeftijd woont nog maar een paar procent van de jonge vrouwen thuis, tegen een kleine tien procent van de jonge mannen. Wel neemt de leeftijdskloof tussen meisjes en jongens al enige tijd af. Dit blijkt uit de nieuwe publicatie Samenleven. Nieuwe feiten over relaties en gezinnen, een uitgave van het CBS in samenwerking met de Nederlandse Gezinsraad.

Nog thuiswonende jongeren naar leeftijd

Nog thuiswonende jongeren naar leeftijd

Vaker alleenwonen

Er is een tegengestelde ontwikkeling zichtbaar in de leeftijd waarop jongens en meisjes het ouderlijk huis verlaten. Jongens gaan weer iets eerder uit huis, terwijl meisjes hun vertrek iets zijn gaan uitstellen. Deze ontwikkeling hangt samen met de toename van het (zonder vaste partner) zelfstandig gaan wonen van huisverlaters.

Te vroeg uit huis?

Jonge vrouwen hebben vaker het gevoel te vroeg uit huis te zijn gegaan. Beduidend meer meisjes (36 procent) dan jongens (20 procent) geven aan dat ze te vroeg zijn vertrokken, en wel meestalom te gaan trouwen of samen te wonen. Dit hangt samen met het feit dat meisjes bij hun vertrek gemiddeld twee jaar jonger zijn dan jongens.

Wim van Hoorn