Meer kooldioxide, minder stikstofoxiden door wegverkeer

De afgelopen tien jaar is de emissie van kooldioxide (CO2) sterk toegenomen. Dat is een gevolg van de toename van de verkeersprestaties van voertuigen. Ondanks pogingen het brandstofverbruik van het verkeer omlaag te krijgen, is het tegendeel bereikt. De voornaamste oorzaken hiervan zijn: er rijden gemiddeld zwaardere voertuigen rond en het aantal voertuigen met airconditioning is toegenomen.

Ontwikkelingen wegverkeer (1990=100)

0870g1.gif (4420 bytes)

Verder blijkt dat ondanks deze toename van voertuigkilometers en brandstofverbruik de emissies van koolmonoxide (CO), vluchtige organische stoffen (VOS) en stikstofoxiden (NOx) wél zijn afgenomen. Deze daling is toe te schrijven aan een toename van katalysatoren en de toepassing van steeds betere katalysatoren in voertuigen.

Door de toename van katalysatoren in voertuigen en de aanpassingen van brandstoffen zijn de milieukosten. van het wegverkeer sinds 1990 verdubbeld.

Deze en andere uitkomsten van milieuonderzoek zijn te lezen in de derde editie van het Milieucompendium 2001 -het milieu in cijfers, een samenwerkingsproject van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het CBS.

Paul Klein