Handel met kandidaat-lidstaten EU groeit fors

De handel met de kandidaat EU-lidstaten is de afgelopen jaren flink gegroeid. In 2000 bedroeg de Nederlandse uitvoer naar deze landen ruim 18 miljard gulden. Dit was in 1996 nog 9,2 miljard gulden. Dit betekent bijna een verdubbeling van de exportwaarde in een tijdsbestek van vier jaar.

De invoer groeide bijna net zo hard: van 6,7 miljard gulden in 1996 naar 12,9 miljard gulden in 2000, wat neerkomt op een stijging van 91 procent. Hierdoor is het positieve saldo op de handelsbalans meer dan verdubbeld, van 2,5 miljard gulden in 1996 naar 5,3 miljard gulden in 2000. Overigens is de handel met de kandidaat EU-lidstaten beperkt, in vergelijking met deze handel met de bestaande EU-lidstaten.

Handel met kandidaat EU-lidstaten, 2000

0861g1.gif (6575 bytes)

Meeste export met EU kandidaat Polen

Bijna de helft van dit positief handelssaldo komt voor rekening van de handel met Polen. Nederland exporteert naar dit land vooral computers, gebruikte auto’s, wegtractors (opleggers), geneesmiddelen en kunststof. Belangrijke invoerproducten zijn tv-toestellen, videorecorders, steenkool en auto’s.

Na Polen volgt Turkije met een exportwaarde van 4,1 miljard en een positief handelssaldo van 1,9 miljard gulden. Turkije exporteert voornamelijk kleding naar Nederland en omgekeerd voert Nederland bijvoorbeeld kunststof, elektrische machines en apparaten, resten en afval van gietijzer, ijzer en staal, wegtractors en auto’s uit naar Turkije.

Op de derde plaats volgt Hongarije, zij het dat Nederland méér invoert uit dit land dan dat het ernaar exporteert. Vandaar dat de handel met Hongarije een negatief saldo op de handelsbalans oplevert van 0,4 miljard gulden. Uit Hongarije wordt vooral computer gerelateerde randapparatuur (printers e.d.) ingevoerd, namelijk veertig procent van de invoer met een waarde van 1,1 miljard gulden. Nederland exporteert onder andere kunststof, geneesmiddelen en optische instrumenten.

De handel met Tsjechië levert een positief handelssaldo op van 0,7 miljard gulden. Dit is voornamelijk te danken aan de Nederlandse uitvoer van computers, elektrische apparaten, wegtractors en kunststof. Auto’s, werken van ijzer en staal en delen voor stoelen en banken zijn belangrijke importartikelen uit dat land.

Wiel Packbier