In- en uitvoer evenhoevig vee daalt sterk

Op 21 maart van dit jaar brak in Nederland de veeziekte mond- en klauwzeer uit. Eind juni werden de laatste maatregelen ter beteugeling van de epidemie opgeheven.

Invoer: een kwart miljoen minder dieren

Als gevolg van de MKZ-crisis is in het eerste halfjaar van 2001 de invoer van evenhoevige dieren aanzienlijk gedaald: van bijna 750 duizend in 2000 naar ruim 480 duizend. Dit komt neer op een daling van 36 procent.

Nederlandse in- en uitvoer van evenhoevigen

0823g1.gif (5900 bytes)

Vooral de invoer van runderen daalde sterk, namelijk van 336 duizend in het eerste halfjaar van 2000 naar 148 duizend in dezelfde periode van dit jaar, wat neerkomt op een daling van 56 procent. De invoer van varkens daalde met bijna eenderde in de vergelijkbare periode: van 299 duizend naar 203 duizend varkens. De ingevoerde dieren zijn bijna uitsluitend (99%) afkomstig uit de Europese Unie en dan voornamelijk uit België en Duitsland.

Uitvoer daalt een kwart

Ook de export van evenhoevig vee is in het eerste halfjaar van 2001 sterk gedaald. De daling bedroeg bijna een kwart: van 2,8 miljoen in 2000 naar 2,1 miljoen in 2001. De daling was het sterkst in het tweede kwartaal, omdat gedurende een groot deel van deze periode een uitvoerverbod van kracht was.

Werden er in het eerste halfjaar van 2000 nog bijna 61 duizend runderen geëxporteerd, een jaar later waren dat er in dezelfde periode nog net geen 33 duizend, wat neerkomt op nagenoeg een halvering van de uitvoer van runderen. De export van varkens daalde in datzelfde halfjaar met ongeveer 23 procent van bijna 2,5 miljoen dieren in 2000 naar 1,9 miljoen in 2001. De totale export van varkens gaat naar EU-handelspartners, met Duitsland, Italië en Portugal als belangrijkste afnemers. De export van schapen en geiten liep in genoemde periode terug van 252 duizend naar bijna 175 duizend, ofwel een daling van bijna eenderde.

Wiel Packbier

Bron: StatLine