Daling uitzenduren na Flexwet

Uitzendkrachten hebben in 2000 bijna 364 miljoen uren gewerkt. Dat komt overeen met bijna 175 duizend voltijdbanen. Vergeleken met 1999 betekent dit een daling van ongeveer 9 duizend banen.

Terugblikkend is het aantal gewerkte uren van uitzendkrachten van 1990 tot 1993 steeds gedaald. Na deze afname is er vanaf 1993 een voortdurende toename van uren te constateren en in 1998 is er zelfs een record van 375 miljoen gewerkte uren bereikt, vergelijkbaar met 180 duizend voltijdbanen.

Uren uitzendkrachten bij de uitzendbureaus, 1990-1998

0836g1.gif (4527 bytes)

Flexwet

Vanaf 1 januari 1999 is door invoering van de wet Flexibiliteit en Zekerheid ofwel de Flexwet een geheel nieuwe situatie ontstaan. Een uitzendkracht kan op basis van deze wet twee soorten contracten hebben: een uitzendovereenkomst voor de duur van de opdracht (fase 1+2) of een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd (fase 3+4).

Bij het eerste type contracten zijn de uitzendkrachten niet in vaste dienst en bij het tweede type zijn ze in vaste dienst of gedetacheerd.

Uitzendbranche in 2000

De 364 miljoen uitzenduren in 2000 zijn op te splitsen in 281 miljoen uren voor de duur van de opdracht en 83 miljoen uren voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Vergeleken met 1999 laten uitzenduren voor de duur van de opdracht in 2000 een daling zien van bijna 43 miljoen, wat overeenkomt met meer dan 20 duizend voltijdbanen. Bij de uitzenduren in vaste dienst of gedetacheerd, valt er in datzelfde jaar een groei te constateren van ruim 23 miljoen, neerkomend op meer dan 11 duizend voltijdbanen. De uitzenduren voor bepaalde en onbepaalde tijd zijn vanaf 1999 per kwartaal steeds toegenomen.

Uitzenduren in 1999 en 2000 per kwartaal

0836g2.gif (5255 bytes)

Hub van den Akker

Bron: Kwartaalstatistiek Uitzendbureaus, Uitleen-en /of Detacheringbedrijven