Allochtonen in 2000 vaker werkloos dan autochtonen

In 2000 was de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen drie maal hoger dan die onder autochtonen. Tweede generatie allochtonen zijn iets minder vaak werkloos dan eerste generatie, maar nog altijd vaker dan autochtonen. De verschillen in werkloosheidspercentages tussen allochtonen en autochtonen gelden voor alle opleidingsniveaus.

Niet-westerse allochtonen drie maal vaker werkloos dan autochtonen

Allochtonen zijn vaker werkloos dan autochtonen. Bij de autochtonen is in 2000 drie procent van de beroepsbevolking werkloos. Bij westerse allochtonen is dit vijf procent. Bij de niet-westerse allochtonen bedraagt dit percentage elf procent. Deze bevolkingsgroep is daarmee drie maal vaker werkloos dan autochtonen.

Werkloosheidspercentage naar herkomstgroepering in 2000

0835g1.gif (4889 bytes)

Verschillen tweede generatie en eerste generatie

Onder de allochtonen die in Nederland zijn geboren, de tweede generatie allochtonen, is het werkloosheidspercentage lager dan onder de eerste generatie allochtonen. In 2000 is dit percentage bij de tweede generatie niet-westerse allochtonen acht procent, tegenover elf procent bij de eerste generatie. Ook bij de westerse allochtonen is een dergelijk verschil aanwezig: vier procent voor de tweede generatie westerse allochtonen en zeven procent bij de eerste generatie. Voor zowel de westerse allochtonen als de niet-westerse allochtonen is in 2000 het werkloosheidpercentage hoger is dan dat van autochtonen.

Werkloosheid naar opleidingsniveau, 2000

0835g2.gif (4384 bytes)

Ook hoog opgeleide allochtonen vaker werkloos dan autochtonen

De verschillen in werkloosheidspercentages tussen allochtonen en autochtonen zijn aanwezig bij elk opleidingsniveau. Zowel de laag, middelbaar als hoog opgeleide allochtonen zijn vaker werkloos dan autochtonen. In 2000 is bij laag opgeleide mensen veertien procent van de niet-westerse allochtonen werkloos tegenover vier procent bij de autochtonen. Bij de hoog opgeleiden is dit verschil ook aanzienlijk. Negen procent van de hoog opgeleide niet-westerse allochtonen is werkloos tegenover slechts twee procent van de autochtonen.

Johan van der Valk