Jaarlijks 50 sterfgevallen door meningococceninfecties

Uit de doodsoorzakenstatistiek van het CBS blijkt dat er in de periode 1996 t/m 1999 jaarlijks rond 50 personen aan een meningococceninfectie gestorven zijn. Meningococcen veroorzaken vooral ernstige infecties zoals hersenvliesontsteking (meningitis) en bloedvergiftiging (meningococcensepsis).

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat de helft van het aantal overledenen aan meningococceninfecties kinderen betreft van 0 t/m 4 jaar. Verder valt het relatief hoge aantal sterfgevallen bij tieners van 15 en 16 jaar op. Daarnaast heeft 13% van het aantal overledenen betrekking op personen van 65 jaar of ouder.

In bijgevoegde grafiek is de sterfte naar leeftijd weergegeven.

Meningococcensterfte naar leeftijd, 1996-1999

0832g1.gif (4289 bytes)

In de periode 1996 t/m 1999 zijn er in totaal 106 mannen en 92 vrouwen overleden aan aandoeningen waarbij er sprake was van meningococceninfecties. In 189 gevallen vormden meningococcen de directe doodsoorzaak. In 9 gevallen was de meningococceninfectie een bijkomende of complicerende oorzaak voor het overlijden bij een andere meestal ernstige ziekte. De cijfers over de jaren 1996-1999 laten overigens geen duidelijke toe- of afname zien in deze doodsoorzaak. Het aantal overledenen varieerde in deze periode van 43 tot 55 per jaar.

Meningococcensterfte naar maand overlijden, 1996-1999

0832g3.gif (5245 bytes)

Door het jaar heen treedt de meeste sterfte (35 %) op in de wintermaanden december, januari en februari tegen 19% in de maanden juni, juli en augustus. Overigens heeft niet meer dan 0,04% van de totale jaarlijkse sterfte (circa 138 000 personen) betrekking op meningococceninfecties.

Gerard Verweij.