Forenzen in Flevoland maken de meeste kilometers

Forenzen in Flevoland overbruggen veruit het meeste aantal kilometers tussen woon- en werkadres. Gemiddeld reizen zij 48 kilometer per dag. Veel van deze forenzen werken in Amsterdam en omgeving. In Zuid-Holland wonen werkende personen het dichtst bij hun werk. Daar bedraagt de woon-werkafstand gemiddeld 25,5 kilometer.

Reisafstand woon-werkverkeer per provincie, 1999

0826g1.gif (5413 bytes)

Bron: CBS/VROM, WoningBehoefte Onderzoek, 1999

Met de auto naar het werk

Gemiddeld pendelen werkende Nederlanders iedere dag 29 kilometer op en neer tussen woon- en werkadres.

Ruim de helft van hen gaat met de auto naar het werk. Alleen als de afstand minder dan 25 kilometer is, wordt even vaak de fiets genomen. Is in het woon-werkverkeer de auto dus het meest gebruikte vervoersmiddel, het is de trein waarmee de grootste afstanden worden afgelegd. Gemiddeld overbruggen treinreizigers 72 kilometer per dag. Automobilisten reizen gemiddeld 38 kilometer van woonadres naar werkadres.

Gebruik van vervoersmiddelen bij woon-werkverkeer, 1999

0826g2.gif (6008 bytes)

Bron: CBS/VROM, WoningBehoefte Onderzoek, 1999

Huurders werken dichterbij

Mensen met een koopwoning wonen op grotere afstand van hun werk dan mensen met een huurwoning. Huizenbezitters reizen gemiddeld 32 kilometer per dag, huurders leggen per dag gemiddeld 27 kilometer af van en naar hun werk. Kopers verhuizen minder snel dan huurders wanneer ze van baan wisselen. Vaak wonen ze wat verder weg van hun werk dan huurders.

Voor mensen met een relatie is het vaak zo dat als één van beide partners dicht bij huis of juist ver van huis werkt, dat voor de ander ook geldt. Wanneer beide partners ver van hun woonplaats werken, kiezen zij er over het algemeen niet voor om in de buurt van het werk van een van de twee te gaan wonen.

De bovenstaande resultaten komen uit het onderzoek over het woon-werkverkeer in 1999. Deze onderzoeksresultaten zijn overigens sterk vergelijkbaar met die van 1998.

Astrid Smits