Huurstijging per 1 juli ruim beneden inflatie

De woninghuren zijn per 1 juli 2001 met gemiddeld 2,7 procent omhooggegaan. Dat is een van de laagste stijgingen van de afgelopen 24 jaar. De huurstijging ligt hiermee ruim onder het inflatieniveau in juli. Niet eerder was dat in deze mate het geval.

Sinds 1978 vinden de huuraanpassingen eenmaal per jaar plaats, op 1 juli. De hoogste huurstijging werd gemeten in 1982, namelijk 8,4 procent. De huurstijgingen in 1986 en in 2000 waren 2,6 procent en dat waren de laagste uitkomsten in die 24 jaar. De huren stegen sterk in de periode 1978-1983, veel minder tussen 1984 en 1990. In 1991 ging de huurstijging weer omhoog naar 5,9 procent, maar sinds dat jaar is de huurstijging tot 2000 jaarlijks kleiner geworden. De huurstijging in 2001 is weer iets hoger dan in 2000.

Inflatiecijfer en huurstijging woningen in juli

Inflatiecijfer en huurstijging woningen in juli

In de afgelopen 24 jaar heeft de huurstijging in het algemeen boven het inflatieniveau gelegen. Het verschil was het grootst toen de huren in juli 1983 met 6,8 procent omhoog gingen en de prijzen in juli 1983 gemiddeld 2,5 procent hoger waren dan een jaar eerder.

In 1980 werd het hoogste inflatiecijfer gemeten van 7,5 procent en de huren bleven daar met een stijging van 7,2 procent juist onder. In 2000 was het de tweede keer sinds 1978 dat de huurstijging beneden de inflatie bleef, echter slechts 0,2 procentpunt. In 2001 wordt voor het eerst een veel groter verschil gemeten. Vooral omdat de inflatie in het afgelopen jaar sterk is aangetrokken tot 4,6 procent in juli ligt de huurstijging in deze maand 1,9 procent onder het inflatieniveau.

Verschil inflatiecijfer en huurstijging woningen in juli

Verschil inflatiecijfer en huurstijging woningen in juli

In totaal stegen de huren in 24 jaar met 199 procent. Dat is gemiddeld 4,7 procent per jaar. De gecumuleerde inflatie over die periode was 99 procent, gemiddeld 2,9 procent per jaar. Dit betekent een verdubbeling van het prijsniveau en een verdrievoudiging van de huren.

Jan Walschots