Derde generatie Turken en Marokkanen nog klein

Het aantal niet-westerse allochtonen van de tweede generatie is de laatste jaren sterk toegenomen, van 385 000 in 1995 tot 523 000 in 2000. De tweede generatie, die zelf in Nederland is geboren, is nog jong. Meer dan 80% is jonger dan 20. Steeds meer komen ze echter op de leeftijd dat ze kinderen gaan krijgen. Deze kinderen kunnen als de derde generatie worden beschouwd. De derde generatie is dus zelf in Nederland geboren evenals hun ouders.

Op dit moment is de derde generatie nog niet groot. Hoogstens 9 000 personen hebben twee of meer niet-westerse grootouders. Als ook personen met maar één niet-westerse grootouder worden meegeteld is het aantal beduidend hoger, ongeveer 25 000. Ruim de helft hiervan heeft drie Nederlandse grootouders en maar één niet-westerse grootouder.

Derde generatie met grootouders geboren in een niet-westers land, totaal, 1 januari 2000

0813g1.gif (3532 bytes)

De tweede generatie Turken en Marokkanen vormt bijna de helft van de totale niet-westerse tweede generatie. Toch is de derde generatie Turken en Marokkanen nog zeer klein. Volgens de berekeningen hebben hoogstens 800 personen twee of meer Turkse grootouders en maar 300 twee of meer Marokkaanse grootouders. Het gaat hier om personen die zelf, evenals hun ouders, in Nederland zijn geboren.

De derde generatie Surinamers is groter. Tussen de 3 000 en 5 000 personen hebben twee of meer Surinaamse grootouders. De Surinamers vormen hiermee een aanzienlijk deel van de totale derde generatie. Dit geldt in het bijzonder als ook het aantal personen met maar één Surinaamse grootouder wordt meegeteld. Het aantal personen met ten minste één Surinaamse grootouder bedraagt ongeveer 11 000. Een groot deel van hen, ongeveer de helft, heeft echter drie in Nederland geboren grootouders en maar één Surinaamse grootouder.

De derde generatie Turken en Marokkanen is dus beduidend kleiner dan de derde generatie Surinamers. Dit komt onder meer doordat Turken en Marokkanen van de tweede generatie gemiddeld jonger zijn. Zij zijn vaak nog niet op de leeftijd gekomen dat ze kinderen krijgen. Daarnaast zoeken veel Turken en Marokkanen van de tweede generatie een partner in Turkije of Marokko. Kinderen van deze paren worden tot de tweede generatie gerekend omdat ze een in het buitenland geboren ouder hebben. Surinamers hebben veel vaker een autochtone partner.

Derde generatie naar aantal grootouders geboren in Turkije, Marokko, Suriname of de Ned. Antillen en Aruba, 1 januari 2000 (maximumschatting)

0813g2.gif (4502 bytes)

Maarten Alders en Ingeborg Keij

Bron: CBS, Maandstatistiek van de bevolking, juni 2001