Vier van de tien huishoudens op Internet

In juni 2000 stond in zeven van de tien huishoudens een PC. Vier van de tien huishoudens hadden bovendien toegang tot het internet.

Het aantal huishoudens dat over een PC beschikt, is toegenomen van 4 miljoen in januari 1998 tot 4,7 miljoen in juni 2000. In januari 1998 had ruim 1 miljoen huishoudens ook een internetaansluiting. In juni 2000 is dat gestegen tot bijna 2,8 miljoen.

Hoe hoger men is opgeleid, hoe vaker men over een PC en een internetaansluiting beschikt. Acht van de tien mensen met een HBO- of wetenschappelijke opleiding beschikken in 1999 thuis over een PC; bijna de helft heeft bovendien een aansluiting op internet. Bij minder dan de helft van de mensen met een basisopleiding staat thuis een PC; op internet is slechts één van de acht aangesloten.

PC-bezit en toegang internet naar opleidingsniveau

0808g1.gif (5348 bytes)

De kosten van het gebruik van internet bedragen in Nederland – althans voor kleine bedrijven en voor huishoudens die gebruik maken van een inbelverbinding – volgens cijfers van de OECD bijna 50 dollar per maand. Dit bedrag is het gemiddelde over de periode 1995-2000. Het omvat de abonnementsprijs en de telefoonkosten bij 20 uur per maand toegang tot internet.

In Nederland is de prijs voor de toegang tot internet lager dan in de meeste andere landen van de Europese Unie. Het gebruik van internet is in Nederland echter zo’n 30% duurder dan in de Verenigde Staten en Canada.

Kosten toegang internet vergeleken met Nederland, gemiddelde 1995-2000

0808g2.gif (8273 bytes)

Jeroen Devilee

Bron: CBS; De digitale economie 2001