Dure landbouwgrond

Vooral in Flevoland zijn de prijzen van onverpachte landbouwgrond buitengewoon sterk toegenomen. In 1990 bracht een hectare poldergrond nog een kleine 40 000 gulden (ruim 18 000 euro) op. Uit de jongste cijfers over 2000 blijkt dat boeren gemiddeld ruim 103 000 gulden (bijna 47 000 euro) per hectare betaald hebben. Dit is een gemiddelde stijging van ruim 10% per jaar. In Drenthe, Noord-Holland en Groningen stegen de grondprijzen bijna even sterk.

In de genoemde vier provincies koopt een boer tegenwoordig één hectare landbouwgrond voor het bedrag waarmee hij tien jaar geleden gemiddeld 2,5 hectare kon kopen. Overigens liggen in 2000 de prijzen van landbouwgrond alleen in Groningen en Drenthe nog onder de 60 000 gulden (27 000 euro) per hectare. In de andere provincies ligt de gemiddelde koopprijs tussen de 70 000 en 100 000 gulden (32 00045 000 euro). Alleen in Flevoland is de gemiddelde prijs per hectare door de grens van 100 000 gulden heen geschoten.

Prijzen landbouwgrond

0804g1.gif (5878 bytes)

In Flevoland dragen niet alleen de ruimte en het grootschalige karakter van de landbouw, maar ook de goede verkaveling en de kwaliteit van de grond bij aan de hoge grondprijzen. Er zijn echter nauwelijks landbouwactiviteiten waarbij het gemiddeld saldo (opbrengsten – kosten) per hectare hoger ligt dan de rentelasten voor het lenen van 100 000 gulden.

Cor Pierik