Oordeel concurrentiepositie Nederlandse industrie slechter

Het oordeel van ondernemers in de industrie over hun concurrentiepositie is in het eerste kwartaal van dit jaar plotseling fors verslechterd. Dit oordeel is zelfs op het laagste punt sinds 1994 aangeland. De verslechtering geldt zowel voor de positie op Nederlandse markt als op de markten van de landen binnen en buiten de Europese Unie (EU). De voorgaande vier jaar was er volgens de ondernemers nog juist sprake van een verbetering van de concurrentiepositie.

Oordeel concurrentiepositie ondernemers industrie (saldo percentage positieve en negatieve antwoorden)

0799g1.gif (7699 bytes)

De positie van een onderneming ten opzichte van zijn concurrenten wordt voor een belangrijk deel bepaald door de prijs van zijn producten in vergelijking met zijn (buitenlandse) mededingers. Daarbij kan de loonontwikkeling per eenheid product een grote rol spelen.

In de industrie liggen de lonen per eenheid toegevoegde waarde in het laatste kwartaal van vorig jaar 2,2% hoger dan in het vierde kwartaal van 1999. Weliswaar is dit het hoogste stijgingspercentage van 2000, maar het ligt ruim onder de stijging van begin 1999.

Lonen werknemers per eenheid product industrie en oordeel concurrentiepositie

0799g2.gif (6859 bytes)

Een daling van de loonkosten per eenheid product gaat veelal samen met een verbetering van het oordeel over de concurrentiepositie en omgekeerd. Van een langdurige forse stijging van lonen per eenheid product is echter op dit moment geen sprake en het oordeel over de concurrentiepositie is pas sinds kort verslechterd. Eind 1999 en begin 2000 daalden de loonkosten per eenheid product in de industrie zelfs nog.

Gert Buiten

Bron: CBS, Conjunctuurbericht juni 2001