Grote melkveebedrijven groeien minder snel

Het gemiddelde melkveebedrijf heeft 55 melkkoeien. Op de honderd grootste bedrijven lopen per bedrijf bijna 270 melkkoeien rond. Deze bedrijven zijn dus bijna 5 maal zo groot als een doorsnee melkveebedrijf.

Melkveebedrijven

0792g1.gif (4223 bytes)

De laatste jaren groeien de honderd grootste melkveebedrijven iets minder snel dan de sector als geheel. In 2000 hebben melkveebedrijven namelijk gemiddeld bijna 9% meer grond dan in 1998. De honderd grootste veehouders namen in deze periode ruim 7% grond extra in gebruik.

Ook het aantal melkkoeien per bedrijf neemt in deze periode toe. Deze groei gaat echter bij alle bedrijven veel langzamer. De honderd grootste bedrijven houden nu 1,8 melkkoeien per hectare. Dat is iets intensiever dan de doorsnee melkveehouder. Die heeft er namelijk 1,6 per hectare.

Omvang melkveebedrijven, 2000 t.o.v. 1998

0792g2.gif (4265 bytes)

De extensievering (minder melkkoeien per hectare grond) lijkt dus in de melkveehouderij onverminderd voort te gaan. Schaalvergroting gebeurt op melkveebedrijven kennelijk eerder door uitbreidingen in grond dan in melkquotum. Deze extensivering verloopt bij de honderd grootste melkveebedrijven iets minder snel dan gemiddeld in de sector.

Cor Pierik