In 2000 weinig arbeidsdagen door stakingen verloren

Vorig jaar vonden er in Nederland 23 werkstakingen plaats. Dat is vrijwel gelijk aan het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

Bij de werkstakingen in 2000 gingen in totaal 9 400 arbeidsdagen verloren. Dat is relatief weinig. Alleen in 1988 en in 1996 gingen nog minder arbeidsdagen verloren vanwege werkstakingen. Het gemiddelde voor de periode 1980-2000 bedraagt 94 000 verloren arbeidsdagen per jaar. Dat is het tienvoudige van het aantal dagen dat in 2000 verloren ging.

In 2000 gingen 3 400 arbeidsdagen verloren in de industrie vanwege zeven werkstakingen. In de sector vervoer en communicatie vonden in dat jaar acht werkstakingen plaats. Daar gingen 3 300 arbeidsdagen verloren.

Werkstakingen

0786g1.gif (7946 bytes)

Wout Jansen Heijtmajer