Minder woningen voltooid

In 2000 zijn bijna 71 000 nieuwbouwwoningen gereed gekomen. Dat is 10% minder dan in 1999. Sinds het midden van de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn er niet zo weinig woningen voltooid. De woningvoorraad nam in 2000 toe met bijna 1%. Daarmee telt Nederland nu ruim 6,6 miljoen woningen.

Alleen in de provincies Flevoland en Zeeland kwamen in 2000 meer woningen gereed dan het jaar ervoor. In Groningen en Overijssel daalde het aantal nieuw gebouwde woningen ten opzichte van 1999 het meest.

Daar staat tegenover, dat in Groningen, en Overijssel – en ook in Limburg – in 2000 meer bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen zijn afgegeven dan in 1999. Over heel Nederland gerekend is voor bijna 79 000 woningen een bouwvergunning verleend, bijna 6 000 minder dan in 1999. De waarde van deze verleende bouwvergunningen bedroeg ruim 16 miljard gulden (ruim 7 miljard euro), 3% minder dan in 1999.

Nieuwbouwwoningen

Nieuwbouwwoningen

Cees Steijn