Steeds meer kinderen onder toezicht gezinsvoogd

Op 31 december 1999 stonden 20 400 minderjarige kinderen onder toezicht van een gezinsvoogdij-instelling. Dat is 70% méér dan eind 1990. Eenderde van de onder toezicht staande kinderen is 10 tot en met 14 jaar oud. Iets meer jongens dan meisjes worden onder toezicht gesteld.

Onder toezicht staande kinderen

0744g1.gif (5247 bytes)

De kinderrechter kan een kind onder toezicht stellen van een gezinsvoogdij-instelling, wanneer de ouders de verzorging en opvoeding niet alleen aankunnen. De kinderrechter spreekt een ondertoezichtstelling uit, zo nodig tegen de wil van de ouders of het kind. Vervolgens wijst de voogdij-instelling een gezinsvoogd aan.

Deze regeling is allereerst bedoeld om het kind bescherming en hulp te bieden. Daarnaast worden de ouders zodanig begeleid, dat zij uiteindelijk weer zelfstandig hun kind kunnen verzorgen en opvoeden. De gezinsvoogd krijgt de taak om beslissingen te nemen over de opvoeding van het kind. De ouders behouden wel het gezag over het kind, maar dit wordt beperkt.

De regeling loopt af wanneer er geen reden meer is voor het toezicht door de voogdij-instelling. De verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind wordt dan weer overgedragen aan de ouders. Het toezicht komt ook te vervallen wanneer het kind meerderjarig wordt.

Cheng Wang