Motoren populair bij Drenten en dertigers

In Drenthe staan op elke duizend inwoners 35 motorfietsen geregistreerd. Daarmee heeft Drenthe de grootste motordichtheid van alle provincies.

De laagste dichtheid heeft Zuid-Holland. Daar staan slechts 21 motorfietsen per duizend inwoners geregistreerd. Ook in Utrecht, Noord-Holland en Flevoland is de motordichtheid lager dan gemiddeld.

Over heel Nederland gerekend zijn er 27 motorfietsen per duizend inwoners. Op 1 januari van dit jaar stonden er bijna 440 000 geregistreerd.

Motorfietsen per provincie, 1 januari 2001

0754g1.gif (5394 bytes)

Dertigers en veertigers

Motoren zijn vooral populair bij dertigers en veertigers. Van de duizend dertigers hebben er 62 een motor op hun naam staan. Per duizend veertigers staan 53 motoren geregistreerd.

Onder twintigers is de motordichtheid aanmerkelijk lager dan onder dertigers. Onder vijftigers ligt hij nagenoeg op het Nederlands gemiddelde.

Motorfietsen naar leeftijd eigenaar, 1 januari 2001

0754g2.gif (4740 bytes)

Meer power, meer motor

Niet alleen hebben mensen van middelbare leeftijd naar verhouding vaak een motor, deze mensen bezitten ook de meer krachtige motoren. Van alle eigenaren tussen de 40 en 60 jaar heeft één op de vijf een motorfiets met meer dan 1000 cc motorinhoud. In de overige leeftijdsklassen geldt dat voor één op de tien personen. Van alle motorfietsen in bezit bij 65-plussers heeft de helft een cilinderinhoud van minder dan 500 cc.

Motorfietsbezit naar cilinderinhoud, 1 januari 2001

0754g3.gif (7503 bytes)

Huub Coninx