Ledental vakcentrales daalt

Op 1 januari 2001 waren 1,8 miljoen personen via een vakvereniging aangesloten bij een van de drie Nederlandse vakcentrales. De FNV is veruit de grootste met 1,2 miljoen leden. Het CNV volgt met 354 000 leden. De kleinste is de Vakcentrale MHP met 215 000 leden.

Ten opzichte van het vorige kwartaal daalde het aantal leden van de FNV met 7 500. Het ledental van de andere twee vakcentrales bleef nagenoeg onveranderd.

In de jaren negentig is het ledental van elk van de vakcentrales fors toegenomen. Eind 1999 keert het tij. De vakcentrales zien het aantal leden afnemen. Dat komt voor een deel, doordat een aantal vakverenigingen uittreedt.

Daarna daalt het ledental van de FNV en het CNV verder. Dat van de Vakcentrale MHP stijgt echter . De ledenwinst van deze vakcentrale wordt veroorzaakt door toetreding van een categorale vakvereniging.

Leden vakcentrales

0724g1.gif (6763 bytes)

Wout Jansen Heijtmajer