Ruim 18 miljoen evenhoevigen op boerderijen

Volgens de laatste landbouwtelling, die van voorjaar 2000, telt Nederland op boerderijen 18,7 miljoen evenhoevige dieren. Dit aantal is sinds 1995 met 2,1 miljoen verminderd. Inmiddels is de varkensstapel terug op het niveau van 1985. Verder zijn er ongeveer even veel runderen als in 1962.

Tot de evenhoevige dieren behoren onder andere runderen, varkens, schapen en geiten. Dit zijn de dieren die vatbaar zijn voor mond- en klauwzeer.

Evenhoevigen op boerderijen

0739g1.gif (5098 bytes)

Ook buiten landbouw

Hoeveel evenhoevige dieren er in totaal in Nederland zijn, is niet bekend. Er worden namelijk ook schapen en geiten buiten de landbouw gehouden. Verder zijn evenhoevige dieren te vinden op kinderboerderijen, in dierentuinen en in het wild. Deze dieren zijn in geen enkele statistiek terug te vinden.

Zuid- en Oost-Nederland

Op de boerderijen van Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Limburg samen loopt bijna 80% van de evenhoevige dieren rond. Noord-Brabant heeft er de meeste, met ruim 35% van het totaal. Gelderland volgt met 20% van de dieren. Overijssel en Limburg bieden respectievelijk onderdak aan 13 en 11% van de Nederlandse evenhoevigen.

Deze provincies hebben bovendien de meeste evenhoevigen in verhouding tot hun oppervlakte. Noord-Brabant telt er 1 300 per vierkante kilometer, Limburg 900. In Gelderland en Overijssel zijn rond de 720 dieren per vierkante kilometer.

Evenhoevigen per provincie

0739g2.gif (5258 bytes)

Cor Pierik

Meer gegevens over dit onderwerp zijn te vinden in  StatLine