Staatsschuld daalt fors in 2000

In het vierde kwartaal van 2000 is de gevestigde staatsschuld voor het derde achtereenvolgende kwartaal duidelijk gedaald. Deze vaste schuld is daardoor in 2000 voor het eerst sinds 1994 afgenomen, en wel met 23 miljard gulden. Eind 2000 is de stand van de vaste staatsschuld 384 miljard gulden. Dit is gelijk aan de stand van eind 1995. De vaste staatsschuld bedraagt nu 24 duizend gulden per hoofd van de bevolking.

In 2000 steeg de staatsschuld aanvankelijk: in het eerste kwartaal met 1,5 miljard gulden. Daarna volgde een daling in het tweede, derde en vierde kwartaal met respectievelijk 12, 4 en 9 miljard gulden. De daling van 9 miljard in het vierde kwartaal is de resultante van 5 miljard gulden nieuw opgenomen schuld en 14 miljard aan aflossingen.

De opbrengst van 6 miljard door de verkoop van de licenties voor de derde generatie mobiele telefonie (UMTS) zal pas in 2001 ten goede komen aan een verdere verlaging van de staatsschuld.

Mutatie vaste staatsschuld

0735g1.gif (4929 bytes)

In de laatste drie maanden van 2000 deed het Agentschap van het ministerie van Financiën eenmaal een beroep op de kapitaalmarkt. In november werd de 4,75% lening 2000 per 15 februari 2003 heropend. Het totale uitstaande bedrag van deze lening steeg daardoor naar ruim 17 miljard gulden. De voor oktober geplande emissie kwam te vervallen vanwege de meevallende financieringsbehoefte van de rijksoverheid.

Laurens Cazander