Heffingen waterschappen blijven stijgen

Dit jaar zal de omslagheffing van de waterschappen bijna 1 340 miljoen gulden (607 miljoen euro) opbrengen. Daarmee ligt de opbrengst in 2001 meer dan 10% hoger dan in 2000. Sinds 1995 nam de opbrengst van de omslagheffing met meer dan 40% toe. Vooral de omslag gebouwd en de ingezetenenomslag brachten meer op.

Opbrengst omslagheffing waterschappen

0709g1.gif (6458 bytes)

Uit de omslagheffing bestrijden de waterschappen de kosten van hun traditionele taken. Van oudsher zorgen waterschappen voor veilige dijken, een juist waterpeil en soms voor (vaar)wegen.

Driekwart van de opbrengst van de omslagheffing geven de waterschappen uit aan waterbeheersing. Krap eenvijfde wordt besteed aan waterkering. Deze percentages zijn al jaren nagenoeg constant. De rest gaat op aan het beheer van wegen, havens, vaarwegen en dergelijke.

Bestemming omslagheffing waterschappen

0709g2.gif (6060 bytes)

De omslagheffingen vormen ongeveer 40% van de heffingen van de waterschappen. Zij innen namelijk ook de verontreinigingsheffing. Die brengt in 2001 bijna 2,2 miljard gulden op (bijna 990 miljoen euro). Dat is een stijging van 3% ten opzichte van 2000.

Fred Arkesteijn