Detailhandel groeit vooral in non-food

In 2000 gaven consumenten in de detailhandel ruim een kwart meer uit dan in 1995. Vooral de non-food profiteerde van de economische groei. In deze sector was de omzet 36% groter dan vijf jaar eerder; in de foodsector groeide hij met 13%.

Parfumerieën hebben in vijf jaar tijd hun omzet bijna zien verdubbelen. Bij winkels in sport- en kampeerartikelen nam de omzet tussen 1995 en 2000 met 75% toe. Groeicijfers van 40 tot 50% zijn verder te vinden bij verschillende soorten winkels op het gebied van vrijetijdsbesteding en persoonlijke verzorging.

Vergeleken met de non-food sector bleven de winkels in voedings- en genotmiddelen sterk achter met een groei van ruim 13% in vijf jaar. In tijden van een oplopende conjunctuur is dat een gebruikelijk beeld.

Binnen de speciaalzaken varieert het beeld echter sterk. Zo groeide de omzet van viswinkels met 35%, maar die van bijvoorbeeld poeliers bleef nagenoeg gelijk. Kaaswinkels en winkels in aardappelen, groenten en fruit zagen de omzet zelfs met meer dan 15% afnemen.

Daarentegen nam de omzet van supermarkten toe met 17%. Dit terreinverlies van speciaalzaken aan de supermarkt is overigens al veel langer aan de gang.

Geldomzet in de detailhandel, 2000 t.o.v. 1995

0715g1.gif (8442 bytes)

Paul Mooijman