Uitvoer rundvlees stabiel

Tussen juli en november 2000 is de export van rundvlees nagenoeg stabiel gebleven. Per maand gaat ruim 30 000 ton de Nederlandse grenzen over. De uitvoer van "eetbaar slachtafval van rundvee" – hieronder vallen bijvoorbeeld organen – ligt in november op 3 700 ton, iets meer dan in juli. Deze uitvoer is sinds september flink verminderd, net als overigens in de laatste maanden van 1999.

Uitvoer vlees

0708g1.gif (6514 bytes)

Tegenover een bijna constante uitvoer van rundvlees in de afgelopen twee jaar en een lichte toename van de hoeveelheid geëxporteerd varkensvlees staat een flinke groei van de uitvoer van vlees van pluimvee. Daarvan werd in de eerste maanden van 1999 ruim 60 000 ton per maand geëxporteerd. Tussen juli en november 2000 ligt de uitvoer voortdurend boven de 80 000 ton per maand.

In waarde gemeten is de uitvoer van varkensvlees het meest toegenomen. Ook de uitvoer van vlees van pluimvee steeg flink in waarde. Daarbij vergeleken is de waarde van het uitgevoerde vlees van rundvee flink achtergebleven. Vanaf september 2000 loopt de exportwaarde zelfs weer wat terug. Het lijkt erop dat hier de gevolgen van de BSE-crisis zichtbaar worden.

Waarde uitvoer vlees

0708g2.gif (7608 bytes)

Cor Pierik