Ruim 5 000 doden door niet-natuurlijke oorzaak

In 1999 vonden bijna 5 200 personen de dood door een niet-natuurlijke oorzaak. Al enkele jaren achtereen wijzigt dit aantal maar weinig.

In de verschillende doodsoorzaken zijn wel enkele verschuivingen te zien. Zo zijn er in 1999 ruim 200 mensen méér door een privé-ongeval (zoals bijvoorbeeld een val in huis) om het leven gekomen dan het jaar daarvoor. Ook het aantal slachtoffers van verkeersongevallen is iets gestegen.

Bij bedrijfsongevallen –een doodsoorzaak met een naar verhouding gering aantal slachtoffers – vielen daarentegen minder doden dan in 1998. Het aantal slachtoffers van zelfdoding bleef vrijwel gelijk.

Slachtoffers niet-natuurlijke dood

0710g1.gif (5467 bytes)

Wim van den Berg