Met schoolgaande kinderen vaker PC thuis

Vooral gezinnen met kinderen boven de 12 jaar en gezinnen met een groot aantal schoolgaande kinderen beschikken over een PC. In 1998 hadden negen van de tien gezinnen met drie schoolgaande kinderen een PC in huis. Vier jaar ervoor gold dat nog maar voor zeven van de tien gezinnen. Van de gezinnen met één schoolgaand kind had in 1998 ongeveer 80% de beschikking over een PC. In 1994 was dit nog niet de helft.

PC-bezit naar aantal schoolgaande of studerende kinderen

0711g1.gif (5703 bytes)

Gezinnen uit de hoogste inkomensgroep met twee of meer onderwijsvolgende kinderen besteedden in de periode 1994-1998 ongeveer 3050 gulden per jaar aan de opleiding van hun kinderen. Dat is ongeveer 2,5 maal zo veel als wat gezinnen uit de laagste inkomensgroep daaraan uitgaven. Uiteraard speelt niet alleen het inkomen hierbij een rol. De uitgaven hangen ook af van het aantal kinderen en van hun leeftijd.

Uitgaven per jaar aan opleiding naar inkomensklasse, 1994-1998

0711g2.gif (5498 bytes)

John Michiels