Scheiden doet scheiden

Scheiden doet scheiden

Vorig jaar vonden er in ons land 35 duizend echtscheidingen plaats. In 1960 waren dat er nog maar 5,5, duizend. Via 20 duizend in 1975 kwam het aantal in de jaren tachtig voor het eerst boven de dertigduizend uit. Sindsdien passeren jaarlijks 30 à 35 duizend scheidingsaktes.

Huwelijksontbindingen door echtscheidingen
0706g1.gif (4898 bytes)

Ruim twee miljoen Nederlanders betrokken bij echtscheiding

Wie de balans opmaakt, ziet dat in een kwart eeuw ruim twee miljoen Nederlanders direct betrokken zijn geweest bij een echtscheiding.

In de periode 1976-1979 waren zo’n 177 duizend partners en 110 duizend minderjarige kinderen betrokken bij een echtscheiding. In de jaren tachtig kwam dat aantal uit op circa 600 duizend partners en 325 duizend kinderen. Een decennium later, in jaren negentig, hebben 650 duizend partners en 275 duizend minderjarige kinderen een huwelijksontbinding meegemaakt.

Echtscheidingskinderen verbreken vaker relatie

De ontwikkeling van het aantal echtscheidingen draagt in belangrijke mate bij aan de groei van het aantal alleenstaanden. Tot 2025 komen er nog een miljoen alleenstaanden bij. Dit zijn voor een belangrijk deel ex-gehuwden.

Echtscheidingen ouderen en relatiegedrag dochters

0706g2.gif (4676 bytes)

Deze ex-gehuwden hebben niet altijd contact met hun kinderen die voor hun scheiding zijn geboren. Een kwart van de echtscheidingskinderen heeft geen contact meer met de vader. Een ander kwart heeft een slecht contact.
Op lange termijn is te verwachten dat de ervaringen van deze kinderen ook weer leiden tot minder duurzame relaties. Kinderen van gescheiden ouders verbreken ook nu al vaker zelf hun relatie dan kinderen die niet zijn getroffen door een echtscheiding van hun biologische ouders. Het maakt daarbij niet uit die kinderen samenwonen of getrouwd zijn.

Jan Latten