Rijk bepaalt helft inkomsten gemeenten

In 1998 hadden de gemeenten van Nederland 84 miljard gulden (38,1 miljard euro) aan inkomsten. De helft daarvan was afkomstig van inkomensoverdrachten door het rijk. Dat aandeel is iets groter dan in de twee voorafgaande jaren.

Met 11,8 miljard gulden (5,4 miljard euro) in 1998 is de productie van goederen en diensten de tweede grote inkomstenbron van de gemeenten. Hieronder vallen bijvoorbeeld parkeergelden en secretarie- en bouwleges.

Belastingen leverden de gemeenten 6,4 miljard gulden (2,9 miljard euro) op. Dit is een aandeel van krap 8% in de totale inkomsten.

De inkomsten uit de verkoop van grond daalden tussen 1996 en 1998 met 11%. In 1998 ontvingen de gemeenten uit deze bron nog 6,2 miljard gulden (2,8 miljard euro).

Inkomsten gemeenten
0700g1.gif (5120 bytes)

Jeroen van den Heuvel Rijnders

Bron: CBS; Financiële Maandstatistiek 2000/12