Minder verscheidenheid in appels en peren

Tussen 1997 en 2000 is het areaal waarop het appelras Elstar wordt geteeld met 7% uitgebreid. Daardoor is het aandeel van dit ras in het totale appelareaal toegenomen tot 44%. Bovendien zijn in deze periode op meer dan de helft van de oppervlakte de oude bomen vervangen door nieuwe aanplant met een hogere opbrengst.

Areaal appels, 2000
0699g2.gif (4313 bytes)

In de perenboomgaarden worden steeds meer bomen vervangen door Conference. Van de 6 000 ha perenboomgaarden is inmiddels twee derde daarmee beplant. De vernieuwende fruittelers leunen dus zwaar op slechts een tweetal fruitrassen.

Areaal peren, 2000
0699g3.gif (3796 bytes)

Veel appelbomen gekapt

De oppervlakte aan appelboomgaarden is in drie jaar tijd met 2400 ha afgenomen tot 13 duizend ha. Dat is een vermindering met 15%. De totale oppervlakte peren bleef daarentegen vrij stabiel.

Van het appelras Jonagold is in Europa een overproductie. In Nederland zijn in de afgelopen drie jaar veel meer Jonagold-bomen gekapt dan er werden aangeplant. Het areaal Jonagold is daardoor met bijna een kwart afgenomen tot 3500 ha.

Ook andere rassen, zoals Cox, Golden Delicious en Rode van Boskoop, namen sterk in oppervlakte af. Cox beslaat nog maar de helft van het areaal in 1997.

Appel- en perenbomen, 1997-2000
0699g1.gif (5856 bytes)

Folkert van der Werf