Hoge groei consumptie zwakt geleidelijk af

In het derde kwartaal van 2000 ligt de binnenlandse consumptie (gecorrigeerd voor prijsveranderingen) 3,2% hoger dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2000 lag het consumptieniveau nog 4,6% boven dat van dezelfde periode in 1999. Het schrikkeljaar 2000 gaf de bestedingen in dit kwartaal een stimulans in de vorm van een extra koopdag.

De groei van de consumptie is nog steeds hoog. Na het eerste kwartaal van 1997 heeft hij op kwartaalbasis niet meer onder de 3% gelegen. Sinds de eerste helft van 1999 zwakt de groei echter geleidelijk af.

Binnenlandse consumptie (volumemutatie t.o.v. zelfde periode voorgaand jaar)
0698g1.gif (5902 bytes)

Vooral de groei van de bestedingen aan duurzame goederen valt in het tweede en derde kwartaal van 2000 flink terug. Dat komt voor een groot deel door de auto-aankopen. Die blijven namelijk achter bij het hoge niveau van 1999.

Van de ontwikkeling van de consumptie in het vierde kwartaal van 2000 heeft het CBS nog geen volledig beeld. Het CPB voorziet in deze periode met name bij de duurzame goederen anticipatie-aankopen van consumenten die vooruitlopen op de BTW-verhoging met ingang van 2001.

Karin van der Ven