Flinke groei omzet bouwnijverheid

In 2000 behaalde de bouwsector een omzet van 132 miljard gulden. Dit betekent een stijging van 10% ten opzichte van 1999. Alle sectoren in de bouw droegen bij aan deze sterke groei.

Het grootste deel van de omzet in de bouwnijverheid kwam voor rekening van de middelgrote bedrijven. De grote ondernemingen zorgden voor 38% van de omzet en de kleine bedrijven realiseerden gezamenlijk 20%. Negen van de tien bedrijven in de bouwsector behoren tot deze laatste categorie.

Verdeling omzet bouwsector
0697g1.gif (4160 bytes)

Ook het aantal bouwbedrijven nam vorig jaar met 10% toe. Per saldo steeg het aantal ondernemingen tot ruim 86 000. De groei zat vooral in het aantal kleine bouwbedrijven. Dat er ook meer middelgrote en grote bouwbedrijven kwamen, lag grotendeels aan de verdere groei van bestaande ondernemingen.

Groei bouwinstallatiebedrijven blijft achter

Binnen de bouwsector blijft de omzetstijging van de bouwinstallatiebedrijven onder het gemiddelde. De grond-, water- en wegenbouwbedrijven deden het goed met een groei van 13%.

Groei omzet bouwsector
0697g2.gif (4399 bytes)

Cees Roeleveld

Bron: CBS. Maand-enquête bouwnijverheid