Gezondheidszorg kost 73 miljard

Volgens een eerste raming bedragen in 2000 de kosten van de gezondheidszorg 72,7 miljard gulden (33 miljard euro). Dit is 6,1% meer dan in 1999.

In het begin van de jaren negentig namen de kosten nog toe met 7 à 8% per jaar. Daarna nam de kostenstijging af tot ongeveer 4% in de jaren 1993 tot en met 1997. Vanaf 1998 ligt de kostenstijging weer op een hoger niveau: in 1998 stegen de kosten met 6,4% en in 1999 met 5,5%.

De intramurale zorg – hieronder vallen onder meer de ziekenhuizen – kost 34 miljard (15,4 miljard euro), bijna de helft van het totaal. De extramurale zorg komt op de tweede plaats met 30 miljard gulden (13,6 miljard euro). Aan de geestelijke gezondheidszorg gaf Nederland ruim 5 miljard gulden (2,3 miljard euro) uit.

Kosten gezondheidszorg, 2000
0692g1.gif (4720 bytes)

De kosten van de verschillende categorieën van zorg zijn ongeveer even sterk toegenomen. Een uitzondering hierop vormen de extramurale instellingen. Hierbij gaat het onder meer om de thuiszorg, arbodiensten, GGD-en en ambulancediensten. Vooral de kosten van de thuiszorg zijn in 2000 meer dan gemiddeld gestegen.

Tot en met het derde kwartaal van 2000 stijgt het Bruto Binnenlands Product (BBP) volgens voorlopige cijfers met 7,1%. De kosten van de gezondheidszorg stegen met 6,1%. Hierdoor daalde het aandeel van de kosten van de gezondheidszorg in het BBP van 8,3% in 1999 tot 8,2% in 2000.

Aandeel kosten gezondheidszorg in het BBP
0692g2.gif (5665 bytes)

Jan Smit