Mestverwerking met 9% toegenomen

In 1999 is ongeveer 100 000 ton meer mest verwerkt dan in 1998. Dit is een toename van ruim 9%. Het grootste deel van de verwerkte mest is afkomstig van vleeskalveren. Van de producten die bij de verwerking van mest ontstaan, is het merendeel bestemd voor de export en voor gebruik buiten de landbouw.

Mestverwerking is een van de middelen om het mestoverschot in Nederland te verkleinen. De ruwe mest kan hierbij worden verwerkt tot een meststof die gemakkelijker is af te zetten. Dat gebeurt bijvoorbeeld door de ruwe mest te drogen of in te dampen, zodat het volume vermindert.

Het grootste deel van de te verwerken mest wordt gezuiverd. Deze ruwe mest van vleeskalveren bestaat namelijk voor 98% uit water. Het water wordt na zuivering geloosd op het oppervlaktewater en de vaste bestanddelen worden afgezet in de Nederlandse landbouw.

Verder is het mogelijk om door composteren ziektekiemen en onkruidzaden te verwijderen. Ook wordt zo een nieuw product als champignoncompost gemaakt.

Verwerking dierlijke mest, 1999
0678g1.gif (3783 bytes)

Vergeleken met de hoeveelheid geproduceerde mest – in 1998 meer dan 75 miljoen ton – stelt de mestverwerking in Nederland niet veel voor. Slechts een krappe 2% van de mest wordt verwerkt.

Ongeveer vier vijfde – ruim 60 miljoen ton – wordt gebruikt voor bemesting op het eigen bedrijf. Ruim 4 miljoen ton ging naar landbouwbedrijven in provincies met een mestoverschot. Verder werd 7,4 miljoen ton mest afgezet op landbouwbedrijven in niet-overschot provincies.

In 1998 ging 1,2 miljoen ton naar mestverwerkingsbedrijven. Na verwerking ging hiervan 0,1 miljoen ton als pluimveemestkorrels naar het buitenland. In totaal ging 0,4 miljoen ton mest en mestproducten naar het buitenland.

Bestemming mest
0678g2.gif (4183 bytes)

Martha van Eerdt en Frank van der Linden