Conflicten verpesten werksfeer maar zelden

Ruim acht van de tien werknemers vinden de onderlinge sfeer op het werk goed. Ouderen zijn daarover wat positiever dan jongeren. Conflicten met collega’s of chef hebben maar weinig invloed op de sfeer op de werkvloer. Van de werknemers die aanvaringen met collega’s of hun chef hebben gehad, oordeelt 70% positief over de sfeer. Van degenen die geen conflicten met collega’s hebben gehad, vindt 87% de onderlinge sfeer goed.

Op de vraag of men in het afgelopen jaar conflicten met collega’s heeft gehad, antwoordt 15% bevestigend. Daarnaast heeft 18% conflicten gehad met zijn of haar directe chef. Personen van 55 jaar en ouder hebben duidelijk minder vaak conflicten dan hun jongere collega’s.

Mannen hebben wat vaker conflicten op het werk dan vrouwen. Vrouwen hebben er echter meer last van. Zowel bij conflicten met de chef als bij conflicten met collega’s zeggen minder vrouwen dan mannen dat ze de onderlinge sfeer goed vinden.

Werknemers die onderlinge sfeer op het werk goed vinden, 1999
0651g1.gif (5482 bytes)

Werknemers met een beroep op middelbaar niveau hebben vaker dan anderen conflicten met hun collega’s. Werknemers met een beroep op lager niveau hebben juist meer conflicten met hun directe chef.

In de landbouw en visserij vinden negen van de tien werknemers de sfeer op het werk goed. In de andere sectoren is men hierover met percentages tussen de 82 en 85 iets minder positief.

Hoe hoger het beroepsniveau van mensen, hoe vaker zij de werksfeer goed vinden. Acht van de tien werknemers met een beroep op lager niveau vindt de sfeer goed. Onder werknemers met een beroep op hoog niveau is dat negen van de tien.

Ingrid Beckers

Bron: CBS en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Arbeidsomstandigheden 2000