Uitstoot broeikasgassen omlaag

De Nederlandse bedrijven hebben in 1999 – in binnen- en buitenland – 1% minder broeikasgassen uitgestoten dan in 1998. Dit gebeurde ondanks de hoge economische groei. De daling komt vooral door een verminderde uitstoot van kooldioxide (CO2). Die uitstoot was eveneens 1% lager dan in het jaar ervoor.

Kooldioxide is verantwoordelijk voor ongeveer 80% van het broeikasgaseffect. Het gas komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen als aardolie en steenkolen. Zo wordt bij het autorijden per liter verbruikte benzine 2,38 kilogram kooldioxide gevormd.

De uitstoot van lachgas (N2O) – ook een broeikasgas – steeg met 1%. Die van methaan (CH4) daalde met 3%.

Veel meer elektriciteit ingevoerd

Twee factoren spelen een rol bij de afnemende uitstoot van kooldioxide in 1999. Ten eerste was het een warm jaar. Daardoor is er een stuk minder energie verbruikt voor verwarming. Dit effect speelde ook in 1998.

Ten tweede werd binnen Nederland, ondanks een toenemende vraag, circa 6% minder elektriciteit geproduceerd. Hierdoor daalde het verbruik van aardgas en steenkool en daarmee ook de uitstoot van koolstofdioxide.

Dat toch aan de toenemende vraag kon worden voldaan, komt door een explosieve groei van de invoer van elektriciteit met 60%. Met name door het openstellen van de Europese energiemarkt gaan elektriciteitsproducenten en bedrijven er steeds meer toe over om in het buitenland goedkopere elektriciteit in te kopen. Maar doordat de invoer van elektriciteit stijgt, is een deel van de milieuvervuiling naar het buitenland verplaatst.

Broeikaseffect en economische groei; volume-indexcijfers
0662g1.gif (5645 bytes)

Uitstoot ook buiten Nederland

De dalende uitstoot van broeikasgassen in 1999 heeft betrekking op de totale Nederlandse economie. De uitstoot door Nederlandse schepen, vliegtuigen en vrachtwagens in het buitenland is hierin begrepen. Omgekeerd is de uitstoot van buitenlandse transportactiviteiten in Nederland niet meegerekend.

Hierdoor is de emissie van broeikasgassen van de Nederlandse economie groter dan de uitstoot binnen de landgrenzen. Met name de Nederlandse lucht- en zeevaart, die immers voornamelijk buiten Nederland actief zijn, dragen bij aan dit verschil. Maar liefst 45% van de kooldioxide-emissie door de Nederlandse transportsector vond plaats in het buitenland. Dat was 13% van de totale Nederlandse emissie.

Henk Verduin

Bron: CBS, Nationale Rekeningen 1999, NAMEA