Productie landbouw blijft op peil

Anno 2000 bedraagt in de landbouw de productiewaarde per bedrijf rond 400 000 gulden. Dat is 77% meer dan in 1980. Per full-time werkende persoon is de productiewaarde ongeveer 200 000 gulden, een groei van 38%.

Arbeid en productie in de landbouw
0660g1.gif (5738 bytes)

De totale landbouwproductie bedraagt een kleine 40 miljard gulden. In het eerste kwartaal van 2000 is de productiewaarde ruim 5% hoger dan in eerste kwartaal van 1999.

Minder, maar grotere bedrijven

De productie in de landbouw blijft op peil, ondanks de snelle teruggang van het aantal boerenbedrijven en de vermindering van het aantal mensen dat in de landbouw werkt. Een gemiddeld boerenbedrijf is namelijk de laatste tien jaar 60% groter geworden.

Vooral de varkens- en pluimveehouderijen vergroten snel. In de laatste tien jaar verdubbelde de gemiddelde bedrijfsgrootte hier ruimschoots. De grootte van tuinbouwbedrijven neemt iets minder snel toe. Tuinbouwbedrijven groeiden de afgelopen tien jaar met bijna 80%.

De groei van akkerbouwbedrijven bleef met 18% ver achter op de gemiddelde schaalvergroting in de landbouw. Ook in de (melk)veehouderij neemt de bedrijfsgrootte minder sterk toe dan op een doorsnee agrarisch bedrijf. Uitbreiding van een melkveebedrijf is de laatste jaren moeilijker geworden vanwege het aangescherpte milieubeleid en de hoge prijzen van melkquota en grond.

Landbouwinkomen neemt licht toe

Zowel de hoeveelheid geproduceerde landbouwproducten als het prijsniveau nam in het afgelopen jaar toe. Maar ook de kosten liggen in het eerste kwartaal van 2000 hoger dan een jaar eerder. Vooral diervoeders zijn duurder geworden. Het totale exploitatieoverschot laat een lichte stijging zien van 3%. Dit cijfer wordt doorgaans gebruikt als de belangrijkste indicator van het landbouwinkomen.

Cor Pierik

Bron: CBS, Landbouwtelling 2000