Niet verzekerd tegen ziektekosten

Ruim 200 000 personen waren vorig jaar niet verzekerd tegen ziektekosten. Dat is circa 1,4% van de bevolking van Nederland. Ten opzichte van 10 jaar geleden is dit meer dan een verdubbeling; in 1990 verkeerde namelijk 0,6% van de inwoners van Nederland in deze situatie.

Onverzekerd tegen ziektekosten
0647g1.gif (5285 bytes)

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom mensen zich niet tegen ziektekosten verzekeren. Sommigen willen zich op principiële gronden niet verzekeren. Voor bejaarden en kleine zelfstandigen is de premie mogelijk een te hoge belasting. Miljonairs daarentegen achten verzekeren wellicht niet altijd noodzakelijk. Verder zijn er ook personen die geweigerd worden door verzekerings-maatschappijen, omdat zij wanbetaler zijn geweest. Een laatste groep niet-verzekerden bestaat uit dak- en thuislozen.

Verreweg de meeste mensen zijn echter wèl tegen ziektekosten verzekerd. Dit blijkt uit gegevens uit de bevolkings- en verzekerdenregistraties. De meesten – bijna 10 miljoen personen, ongeveer 63% van de bevolking – zijn verzekerd bij een ziekenfonds. Verder had 30% van de bevolking een particuliere verzekering.

Jan Smit