Met beroepsopleiding vaker lid vakbond

Werknemers met een beroepsopleiding zijn vaker lid van een vakbond dan werknemers met een algemene opleiding. Voor heel Nederland is in 1999 de organisatiegraad 27%. Onder werknemers met een beroepsopleiding is de organisatiegraad hoger, voor de andere opleidingen is deze lager.

Werknemers met een vbo-opleiding zijn het meest georganiseerd. Van deze groep is 30% lid van een vakbond. Bij werknemers met een mbo- of hbo-opleiding is dat 29%.

De organisatiegraad is het laagst bij werknemers met een mavo-, havo- of vwo-opleiding. Van de werknemers met een mavo-diploma is namelijk 20% vakbondslid, van de werknemers die een havo- of vwo-opleiding hebben afgerond 16%. Werknemers met een vbo-opleiding zijn dus bijna twee maal zo vaak lid van een vakbond als werknemers met een havo- of vwo-opleiding.

Organisatiegraad naar opleiding, 1999
0630g1.gif (5576 bytes)

Rob Kuijpers