Duurzame energie op boerderijen

Duizenden boerderijen hebben voorzieningen om duurzame energie op te wekken of om energie terug te winnen. Het meest ingeburgerd is de warmtepomp. Die is op bijna 3000 boerenbedrijven in gebruik. Met een warmtepomp kan ‘onbruikbare’ omgevingswarmte naar een bruikbaar niveau worden gebracht. Zo kan de warmte die vrij komt bij de koeling van melk worden gebruikt voor het opwarmen van water voor de reiniging van melkleidingen.

Verder gebruiken honderden landbouwbedrijven zonnepanelen, zonnecollectoren, koude- of warmteopslag en windmolens-/turbines. Energieteelt, grondbuizen en de benutting van biomassa zijn vormen van duurzame energie die op boerderijen betrekkelijk weinig voorkomen.

Boerderijen met duurzame energie
0637g1.gif (6019 bytes)

Windmolens

Windmolens of windturbines komen op boerenbedrijven voornamelijk voor in Flevoland en Friesland. In Flevoland heeft inmiddels 4% van de boerenbedrijven deze vorm van windenergie, in Friesland bijna 2%. Noord-Holland volgt op de derde plaats met ongeveer één windmolen op 100 agrarische bedrijven. In de andere provincies ligt het aandeel ver beneden de 1%.

Aandeel boerderijen met windmolens/-turbines
0637g2.gif (3784 bytes)

Zonnepanelen en zonnecollectoren

Zonnepanelen, zonnecellen die zonne-energie direct omzetten in elektriciteit, komen op boerenbedrijven twee keer zoveel voor als zonnecollectoren. Zonnecollectoren zetten zonlicht om in warm water of warme lucht.

Ook deze toepassing van duurzame energie komt in Friesland beduidend vaker voor dan in de rest van Nederland. Op Friese boerderijen zijn zelfs 5 keer zo vaak zonnepanelen en zonnecollectoren te vinden als gemiddeld in ons land. Groningen volgt op grote afstand. Vooral de zonnepanelen zijn in deze provincie populair. Zij komen 2,5 keer vaker voor dan gemiddeld.

Cor Pierik