Dieptepunt in gereedgekomen woningen

Vorig jaar zijn 79 000 woningen opgeleverd. In de afgelopen dertig jaar is dat aantal niet zo laag geweest. In de jaren zeventig kwamen per jaar gemiddeld 124 000 woningen gereed, in de jaren tachtig 112 000. In de periode 1990-1999 zijn gemiddeld 88 000 woningen per jaar gereedgekomen.

Verleende bouwvergunningen en gereedgekomen woningen
0640g1.gif (6744 bytes)

Ook het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning werd afgegeven, is de laatste decennia afgenomen. De verleende bouwvergunningen geven inzicht in de bouwproductie die op korte termijn te verwachten is. Gemiddeld duurt het namelijk vanaf het verlenen van de bouwvergunning vijf kwartalen voordat de woning wordt opgeleverd.

Werd in de jaren zeventig gemiddeld nog voor 123 000 woningen per jaar een bouwvergunning afgegeven, in de jaren tachtig was dat gedaald tot 112 000 per jaar. Vervolgens daalde dit aantal verder tot 84 000 in 1999. Dit jaar echter lijkt het aantal verleende bouwvergunningen weer toe te nemen.

Bij de architectenbureaus zijn vorig jaar plannen binnengekomen voor de bouw van 56 000 woningen. Dat is 20% minder dan in 1998. Hierbij gaat het om plannen voor de bouw van uitsluitend woningen. Projecten voor de bouw van woningen samen met winkels zijn in deze cijfers niet begrepen.

Opdrachten aan architecten voor nieuwbouw woningen
0640g2.gif (5561 bytes)

Bert Bunschoten

Bron: CBS, Maandstatistiek Bouwnijverheid 2000/9