Vooral meer kleine bedrijven

Tussen 1993 en 2000 – steeds geteld op 1 januari – zijn er in Nederland meer dan 100 000 bedrijven bijgekomen. Dat is een toename van 17%. Deze groei zit vooral in het aantal bedrijven met minder dan tien werknemers. Het aantal grote bedrijven – 100 werknemers of meer – is namelijk in deze periode met slechts 4% toegenomen, het aantal middelgrote bedrijven – 10 tot 100 werknemers – met 12%. De bedrijven met 1 tot 10 werknemers daarentegen namen met 30% in aantal toe.

Bedrijven naar aantal werknemers
0634g1.gif (5814 bytes)

De ontwikkeling van het aantal bedrijven zonder betaald personeel – slechts 8% groei – lijkt hiermee in tegenspraak te zijn. Bij deze bedrijven is echter iets anders aan de hand. Tussen 1993 en dit jaar zijn namelijk veel boeren ermee gestopt. Dat waren voornamelijk bedrijven zonder personeel. Daardoor is het aantal bedrijven zonder personeel in deze sector met 20% afgenomen.

Daarentegen is in dezelfde periode het aantal bedrijven zonder personeel in de sector cultuur en recreatie met 40% toegenomen en in de sector verhuur en zakelijke dienstverlening met ruim 50%. In de bouwnijverheid kwamen er zelfs bijna 90% méér van dergelijke bedrijven. Deze ontwikkelingen hielden elkaar vrijwel in evenwicht. Het totale aantal bedrijven zonder personeel groeide daardoor nauwelijks.

Bedrijven zonder betaald personeel naar activiteit
0634g3.gif (5900 bytes)

In de aantallen bedrijven per economische sector zijn deze ontwikkelingen duidelijk zichtbaar. Tegenover de afname van het aantal bedrijven in de landbouw en visserij – vooral dus minder agrarische bedrijven zonder personeel – staat een forse groei van het aantal bedrijven in de industrie en bouwnijverheid. Ook in de dienstverlening, zowel commercieel als niet-commercieel, zijn er veel meer bedrijven gekomen.

Bedrijven naar activiteit
0634g2.gif (5813 bytes)

Wim Kloek